Linen with Linen Flock 9433-0000 Sunbrella 织物
zh-hans
添加至收藏
从收藏中删除
FABRICS_SEARCH_FILTERED
Linen with Linen Flock 9433-0000
Linen with Linen Flock
9433-0000

100% Sunbrella Acrylic

60" / 152 cm 卷

Selvedge is Left / Right

Linen with Linen Flock

5 年有限保修

我们提供业内最佳的质保承诺:针对家居装饰面料和特种面料提供长达 5 年的有限质保。

Sunbrella 面料轻松简便的日常维护方法:

  1. 在灰尘嵌入面料之前将其刷去;
  2. 如有污渍泼洒在面料上,应尽快进行擦拭处理,并在污渍凝固之前进行局部清洗。
获取更多清洁小贴士
其他配色
协调织物

家具装饰和幕帘

Cabaret Blue Haze 45099-0003 协调

遮阳

Silica Dune 4859-0000 Coordinate