นโยบายความเป็นส่วนตัว

Glen Raven Custom Fabrics, LLC มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลอย่างเป็นธรรมและปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานของเรา

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เว็บไซต์หลาย ๆ แห่งติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่นที่อยู่ IP ชนิดของคอมพิวเตอร์ และเวอร์ชั่นของเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อที่จะปรับปรุงความสอดคล้องและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดนี้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

นอกจากนี้ เราใช้ Google AdWords Remarketing ในการโฆษณา Sunbrella บนอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Google Display Network

โฆษณาแบบติดตามลูกค้าของ AdWords จะแสดงโฆษณาให้คุณเห็นส่วนที่อยู่บนเว็บไซต์ของSunbrella คุณจะได้ดูจากการเปิดใช้งาน “คุกกี้” บนเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้จะบอกให้เว็บไซต์ อื่น ทราบว่า “บุคคลนี้ได้เข้าชมหน้านี้ ดังนั้นให้แสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับหน้านี้ให้เขาดู”

คุกกี้นี้จะไม่ระบุว่าคุณเป็นใครหรืออนุญาตให้เข้าถึงคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ

Google AdWords Remarketing อนุญาตให้เราปรับแต่งการตลาดของเราให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ดีขึ้นและ จะแสดงเฉพาะโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณเท่านั้น

หากคุณไม่ต้องการเห็นโฆษณาจาก Sunbrella คุณมีวิธีปิดด้วยกัน 2 วิธี

1. ปิดการใช้งานคุกกี้ของ Google ด้วยการไปที่ Ads Settings ของ Google

2. ปิดการใช้งานคุกกี้ของบุคคลที่สามด้วยการไปที่หน้าเพจ Network Advertising Initiative เพื่อปิด

การนำข้อมูลที่รวบรวมไปใช้

การให้ข้อมูลใด ๆ ที่คุณสมัครใจ ไม่ว่าจะในแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์หรือทางอีเมล อาจถูกรวบรวมและจัดเก็บโดย Glen Raven Custom Fabrics, LLC ข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึง ชื่อ ที่อยู่ หรือที่อยู่อีเมล และข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน Glen Raven Custom Fabrics, LLC จะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อ 1) ควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ 2)เพื่อตอบสนองข้อซักถามของคุณ และ 3) เพื่อส่งข้อมูลทางการตลาด หากคุณมีการเลือกรับข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล อาจทำได้โดยผ่านวิธีการติดต่อที่ระบุไว้ในหน้า ติดต่อเรา หรือผ่านการเชื่อมต่อที่ที่ให้บริการโดยเว็บไซต์นี้

การรักษาความลับของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวม

Glen Raven Custom Fabrics, LLC เอาใจใส่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเคร่งครัด สำหรับวัตถุประสงค์ในการสื่อสารระหว่างคุณกับบริษัทของเรา และกับบริษัทในเครือและคู่ค้าของเรา

ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกขายให้กับบุคคลหรือบริษัทใด ๆ

ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยให้กับบุคคลหรือบริษัทใด ๆ ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตในนโยบายนี้ และยกเว้นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ 1) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของบริษัท 2) เพื่อตอบสนองคำขอของผู้ใช้โดยเฉพาะ ที่ต้องการรับการติดต่อจากบริษัทภายนอก 3) ตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล 4) เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือการดำเนินธุรกิจของเรา หรือ 5) เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานของเรา

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีการป้องกันโดยมาตรการที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์

ข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้าถึงเว็บไซต์

คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ในการเข้าถึงเนื้อหาส่วนใหญ่ของเว็บไซต์ การเข้าถึงเนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์ อาจจำเป็นต้องให้คุณสร้างบัญชีผู้ใช้กับ Glen Raven Custom Fabrics, LLC บัญชีผู้ใช้ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดที่บังคับใช้กับบัญชีเหล่านั้น

การเชื่อมต่อภายนอก

เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ และ Glen Raven Custom Fabrics, LLC ไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวทางการดำเนินธุรกิจของเว็บไซต์เหล่านี้

การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

Glen Raven Custom Fabrics, LLC ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเวลาและไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงนโยบายจะมีผลก็ต่อเมื่อมันถูกระบุลงในเว็บไซต์ กรุณากลับมาดูนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ สำหรับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ เงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของรัฐนอร์ทแคโรไลนา โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลักการทางกฎหมาย รวมทั้งสถานที่เกิดข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ต้องอยู่ภายในรัฐและศาลรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในนอร์ทแคโรไลนา คำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้อาจถูกส่งไปยัง Glen Raven Custom Fabrics, LLC