Rättsligt

Copyright

Allt innehåll på denna webbplats, såsom text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, och programvara, tillhör Glen Raven Custom Fabrics, LLC eller dess innehållsleverantörer och skyddas av amerikanska och internationella upphovsrättslagar. Sammanställningen (vilket innebär samlingen, arrangemanget och hopsättningen) av allt innehåll på denna webbplats tillhör exklusivt Glen Raven Custom Fabrics, LLC och skyddas av amerikanska och internationella upphovsrättslagar. All programvara som används på denna webbplats tillhör Glen Raven Custom Fabrics, LLC eller dess programvaruleverantörer och skyddas av amerikanska och internationella upphovsrättslagar.

All annan användning, inklusive reproduktion, modifiering, distribution, överföring, återpublicering, visning eller framföring av innehållet på denna webbplats är strängt förbjuden.

Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats tillhandahålls av Glen Raven Custom Fabrics, LLC och levereras ”som den är”. Glen Raven Custom Fabrics LLC ger inga förbindelser eller garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, angående driften av webbplatsen eller information, innehåll, material eller produkter som ingår webbplatsen.

I den utsträckning det tillåts enligt tillämplig lag friskriver sig Glen Raven Custom Fabrics, LLC från alla garantier, uttryckta eller underförstådda, inklusive, men inte begränsade till, underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte.

Glen Raven Custom Fabrics, LLC kommer inte att vara ansvariga för skador av något slag som uppstår från användningen av denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till direkta, indirekta, tillfälliga, skadeståndsrelaterade skador och följdskador.

Användarvillkor

Denna webbplats eller vilken som helst del av denna webbplats får ej återskapas, dupliceras, kopieras, säljas, återsäljas eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt syfte som inte uttryckligen tillåts av Glen Raven Custom Fabrics, LLC.

Glen Raven Custom Fabrics, LLC och dess dotterbolag förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande neka tillhandahållandet av tjänsten, inklusive och utan begränsning, om Glen Raven Custom Fabrics, LLC anser att en kunds beteende bryter mot gällande lagar eller är skadligt för Glen Raven Custom Fabrics, LLC och dess dotterbolags intressen.

Varumärken

Sunbrella®, Defiance®, Firesist® och Glen Raven® är registrerade varumärken som tillhör Glen Raven, Inc. i USA och specifika länder. Glen Raven, Inc.-varumärken får ej användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte tillhör Glen Raven, Inc.'s, på något sätt som kan skapa förvirring hos kunder, eller på något sätt som nedvärderar eller misskrediterar Glen Raven, Inc. Alla andra varumärken, som inte ägs av Glen Raven Custom Fabrics, LLC, Glen Raven, Inc. eller dess dotterbolag som visas på denna webbplats, tillhör respektive ägare, som kan eller inte kan ha någon anknytning till, vara kopplad till eller sponsras av Glen Raven Custom Fabrics, LLC eller dess dotterbolag.