Färggranna Sunbrella-fibrer på Sheila Hicks installation vid Palais de Tokyo

Sheila
Hicks konst
installationer